Su Deposu Temizliği, Yalıtımı Ücretsiz Keşif Hattı
(0553) 788 79 79

  +90 553 788 79 79
  bilgi@sudeposutemizligi.biz

Su Deposu Temizliği

Kullandığınız deponun malzemesi ne olursa olsun bulunduğu ortamın sıcaklık, nem ve muhafaza ettiği suyun PH değerlerine bağlı olarak üç ay gibi kısa bir sürede sağlığınızı olumsuz etkileyecek riskli patojen ajanların yuvası haline gelecektir. Dünyada her yıl 200 milyon insan sularla bulaşan hastalık ve enfeksiyonlara yakalanmakta ve yaklaşık 2 milyon insan da su kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Su deposu temizliği ; uzun süreli kesintilerde 3 ayda bir, rutin dönemlerde 6 ayda bir periyodik olarak tekrarlanması gereken bir hizmettir.


Su deposu temizleme talepleri için lütfen BİZ firmamızla iletişim sağlayınız.

Yeryüzünde yaşanan tüm hastalıkların yarısına yakın bir kısmı sularla ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır.

Kısmen kirli ve kontamine olmuş olan suyun depo şartlarında bekletilmesi, sirkülasyonun olmaması, çevre şartlarının durumu, suyun organik inorganik madde ve element yoğunluğunu daha da artırarak depo ortamını, mikroorganizmaların üreme koşullarına daha da elverişli kılmaktadır.

Patojen mikroorganizmaların üreme hızı ortam sıcaklığı 45 derece olana kadar artan bir yükseliş gösterir, sonrasında bir duraklama dönemine girerek organik partikülleri yükseltgenme ve korunma aracı olarak kullanırlar, organik madde yoğunluğu fazla olan sular nedeniyle kirlenen depolar dezenfeksiyon işlemini olumsuz etkilemektedir.

Depo dezenfeksiyonunun çok daha etkin ve uzun süre kalıcı olması ve ciddi sağlık sorunlarından korunmak için maksimum 6 ayı geçmemesi gerektiği bilimsel verilerle gösterilmiştir.

Kirli depo suları vasıtasıyla taşınan dirençli bakteri sporları ve parazit türlerinin ookistleri, virüs ajanları salgınlara yol açabilecek toplu yaşam alanlarında aktif hasta ve taşıyıcı kişilerin bağırsaklarında yaşarlar, dış ortamda septik kanalizasyon sızıntıları ile bitkiler ve sular aracılığıyla fiziksel olarak taşınıp bulaşık suyun içilmesi, mutfakta ve banyoda kişisel işlerde kullanılması, taşıyıcı sebzelerin çiğ tüketilmesi, meyvelerin iyi yıkanmaması gibi etkenlerle yayılarak, tifo, kolera, çocuk felci, septisemi, viral hepatit gibi ağır ve ölümcül olabilen bağırsak, kan dolaşım hastalık ve enfeksiyonlarına yol açarlar. Yaz aylarında özellikle bu hastalıklar ortam koşullarının elverişli olduğu dönemlerde salgın boyutlarına ulaşmaktadır.

Su deposu temizliğinde kullanılan dezenfektanlar etkin bakterisid ve viral öldürücü etkisiyle çoğunlukla çeşitli dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan hidrojen peroksit, klor, klor dioksit ve ozon maddesidir. Patojen mikroorganizmaların hemen hemen tamamını yok eden bu dezenfektanlar bakteri ve virüslerin hücre zarları ve organellerine hasar vererek solunum ve sinir sistemlerini inaktive ederek etkisiz hale getirmektedirler. Bu ürünlerden ozon ve hidrojen peroksit yan etkisi olmayan ortam havasını da çeşitli partikül ve mikroorganizmalardan temizleyen bir etkiye sahiptir.

Su deposu temizliğinde güçlü oksitleme özelliği ve oluşan serbest hidroksil radikalleri sayesinde depo yüzeylerini tüm patojen ajanlar ve organik, inorganik partiküllerden arındırarak steril bir hale getiren hidrojen peroksit havada bulunan tül toz ve canlı partikülleri de ortamdan uzaklaştırır.

Su deposunun tüm iç yüzeyine tam bir dezenfeksiyon sağladığından temiz suyun uzun süre steril halde saklanması mümkündür.

Kirli su deposu temizliği nasıl yapılmalıdır, kısaca aktaralım, belirlenen randevu gününden önce depodaki su tahliye edilerek gelen teknik temizlik ekiplerine boş bir şekilde teslim edilir.

Depo zemininde kalan çok az su dalgıç pompalar yardımıyla sıfırlanır, depoya gerekli tüm İş Güvenliği önlemleri alındıktan sonra giriş yapılır. İlk olarak seçilen uygun bir dezenfektanla depo zemin ve duvarları basınçlı kompresör yardımıyla 150 bar basınçla temizlenir, ilk çıkan kirli su ve tortu depo dışına tahliye edilir, depo iç yüzeyi tekrar dezenfekte edilerek belirli bir süre bekletilir ve basınçlı kompresör yardımıyla yıkanır son bir durulama işleminden sonra dezenfeksiyon uygulaması tamamlanır.

Depoya temiz su almadan önce şamandra ve diğer aksamları herhangi bir arızaya karşı kontrol edilerek bilgi verilir. Son olarak Sağlık Bakanlığı denetlemelerinde 6 ay geçerli olan, yapılan teknik işlemleri içeren servis hizmet formu kaşe imzalı olarak müşteriye teslim edilir.

SU DEPOSU TEMİZLİĞİ BİZ, dezenfeksiyon ve temizlik alanında sektörün Sağlık Bakanlığı onaylı lider kuruluşu olarak, eğitimli teknik kadrosuyla ve yılların tecrübe ve birikimiyle bilimsel teknolojik gelişmeler ışığında kendini sürekli yenileyerek siz değerli müşterilerimize hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir.


Su deposu temizliği sağlık için gerekli mi?
Temizlenmeyen su depoları insan sağlığına tehdit oluşturabilecek bir çok mikrop ve mikroorganizmaları bünyesinde barındırır.
Dünyada sağlık örgütlerinin araştırmaları gösteriyor ki sağlıksız kirli su ile temas yoluyla ölüm, sigara ve alkolden sonra altıncı sıradadır.
Böylesine önemli bir konuyu gerekli mi ya da farklı açıdan değerlendirmek yerine sonucunun nelere sebebiyet verebileceğini iyi anlamamız şart.
Tonajı ne olursa olsun temiz suyu içerisinde saklamak ve dağıtmak için kurulmuş depolar belirli periyotlar ile temizlenip dezenfekte edilmediğinde tifo, kolera, hepatit ve benzeri bir çok hastalık mikrobunu içerisinde barındırıp çoğaltır. Tüketim yoluyla da insan vücuduna bulaştırır.
Bu hastalıklardan bazıları sakat bırakır bazılarının ise ölümcül sonuçları olabilir.
Temel ihtiyacımız olan su sağlıksız bir ortamda muhafaza edildiğinde geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.
Müşterilerimizden gelen sorular bazen biz hizmet verenleri bile hayrete düşürebiliyor.
Örneğin bir müşterimiz çeşmeden akan suyu içmediğini sadece kişisel temizlik ve sebze meyve yıkamaları için kullandığını belirtti. Bu önemli soruya açıklık getirmek istiyoruz.
Su taşıdığı bakteri ve mikroorganizmaları insan vücuduna sadece içerek tüketmek yoluyla bulaştırmaz.
Örneğin kişisel temizliğimizi yaparken, dişlerimizi fırçaladığımızda ağzımızı çalkalamak için aldığımız su bulaştırmak için yeterli bir sebeptir. Başka bir örnek verelim. Bakteri ve hastalık mikrobu taşıyan bir su ile bol bol yıkadığımız sebze ve meyveler temiz olur mu?
Bu ve bunun gibi bir çok neden su depolarının düzenli periyotlar ile temizlenip dezenfekte edilmesini işaret etmektedir.
Su deposu temizliği hizmetinde ekiplerimizin tanık olduğu önemli konulardan birisi de su deposu kapağının kırık ya da çatlak yerlerinden veya kapağın hiç olmaması sebebiyle depo içerisine düşüp ölen kedi, fare gibi canlılardır.
Depo içerisinde ölüp kalan bu canlılar, normalinden daha kısa sürede mevcut suyu kirletmekte ve sağlığımızı tehdit etmektedirler.
Su deposu temizleme hizmeti mutlaka yaptırılması gereken, sağlıklı bir tüketim ve yaşam için zorunlu bir hizmettir.


Su deposu temizliği yaptırmak zorunlu mu?
Su deposu temizlik
ve dezenfektesi ilgili bakanlığın 2007/67 genelgesinde belirttiği gibi her kurum ve kuruluşun belirli aralıklarla yaptırması gerekli zorunlu bir hizmettir.

2007/67 Genelge içeriği (alıntı):
1. Bina ve konutlarda kullanılan su depolarından temizliği yapılmamış olanlar hemen, daha sonra da belirli periyotlarla (kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde 6 ayda bir) temizlenmeli ve bakımları yapılarak dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
2. Kesinti olmadığı zamanlarda da suyun depodan kullanımı sağlanmalıdır.
3. Mahalle aralarında kuyu, tanker, bidon v.b kaynaklardan içme suyu temin edilmemelidir.
Artık yapılan denetimlerle de su deposu temizliği önemini gün geçtikçe göstermektedir.
Unutmamalıyız ki su deposu temizlik ve dezenfektesi, kanuni zorunluluk veya denetlemede sorun yaşamamak için değil, sağlığımız için yaptırmamız gereken zorunlu bir hizmettir.


Hangi aralıklarla su depoları temizlenmeli?
İlgili genelgelerde de açıkça belirtildiği gibi uzun süreli su kesintilerinde 3 ayda bir, kesinti olmadığı dönemlerde her 6 ayda bir su depoları temizlenip dezenfekte edilmelidir.


Su deposu temizliği ve dezenfektesi nasıl yapılır?
1. Su deposu temizleme hizmetine başlamadan önce gerekli güvenlik tedbirleri alınmalı, kullanılacak ekipman ayarlanıp depo içerisi aydınlatılır.
2. Dezenfekte ekibi gelmeden önce hizmet alan tarafından hidrofor seviyesine kadar su tüketilir. Kalan az su pompalar yoluyla deponun giderinden dışarıya tahliye edilir.
3. Yüksek basınçlı kompresörlerle deponun duvarları ve zemini tazyikli su ile yıkanır ve kuruyan, yapışan kirlerin çözülmesi sağlanır.
4. Dipte biriken tortu, balçık ve çamur pompalar yardımıyla dışarıya tahliye edilir.
5. Depo içerisi ilaçlama ve dezenfekte işlemine tabi tutulup tekrar tüm depo yıkanır ve durulanır. Dipte biriken su aynı anda dalgıç pompalar ile depo dışarısına tahliye edilir.
6. Deponun hidrofor, pompa, kapak ve aksamları kontrol edilip ilgili yöneticiye çalışabilirliği konusunda bilgi verilir.
7. Temizlenmiş depoya su alınır ve kullanıcıya kontrol ettirilip teslim edilir.


Su deposu temizliği şartnamesi (YÖNETMELİK):
1. Su kesintisi olmadığı dönemlerde depo yılda 2 kez temizlenecektir.
2. Verilecek hizmet içeriğindeki işler; her türlü malzeme, taşımalar, işçilik, nakliye ve hamaliye, genel giderler dahil, KDV hariç olarak verilen fiyat teklifinde fiyata dahildir.
3. Hizmet veren firma; çalışma ve iş güvenliği kanunlarının gerektirdiği her tedbiri almak ve ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
4. Hizmet veren firma gerekli tüm resmi belgelerini ibraz etmekle zorunludur.
5. Hizmet verirken su deposu içerisinde kullanılacak tüm ürünler içme ve kullanma su depolarına uygun ve belgeli olmalıdır.
6. Su depoları içerisinde çalışan yüklenici firma personelleri sigortalı olmalı, periyodik olarak sağlık kontrollerinden geçmelidir. İSG kanunlarına uygun sağlık raporları bulunmalıdır.
7. Yüklenici firmanın faaliyet belgesi olmalı ve faaliyet belgesinde verdiği hizmetlerin dökümleri bulunmalıdır.
8. Vergi yükümlülüğü bulunmalıdır.