Su Deposu Temizliği, Yalıtımı Ücretsiz Keşif Hattı
(0553) 788 79 79

  +90 553 788 79 79
  bilgi@sudeposutemizligi.biz

Su Deposu Temizliği Yönetmelik

Su; hemen her alanda ihtiyaçları karşılayan ve günlük hayatta sıklıkla kullanımı sağlanan önemli bir ihtiyaçtır.

Bu önemli ihtiyacın muhafaza edildiği ve kullanıma sunulduğu alanlar su depoları olarak adlandırılmaktadır.

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bu ihtiyacın, sağlıklı bir şekilde sunulabilmesi için su depolarının temiz olması gerekmektedir.

Su deposu temizliği yönetmelik; su depolarının halk sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde sağlıklı yaşam sürdürülebilmesi için, temizliğinin doğru yöntem metotlar ile yapılması gerektiğini gösteren Sağlık bakanlığı tarafından belirlenmiş olan genelgedir.

Su deposu temizliği yönetmelik genelgesinde; su depolarının kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir diğer dönemlerde en geç 6 ayda bir temizliğinin yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Su deposu temizliği, Sağlık Bakanlığının genelgesinde de belirtildiği gibi en geç 6 ayda bir doğru yöntem ve metotlar ile uygulanması gereken temizlik işlemidir.

Su deposuz temizliği BİZ, doğru yöntem ve metotlar ile su deposu temizliğinde yıllardır hizmet vermekte olan kurumsal bir kuruluştur. Detaylı bilgi ve talepleriniz için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Su depolarının, su deposu temizliği yönetmelik kapsamında doğru yöntem ve metotlar ile temizliğinin sağlanabilmesi için, hizmet alınacak olan firmanın gerekli belgelere sahip, eğitimli ve uzman ekipler ile hizmet sunuyor olması gerekmektedir.

Bu belgelerden öncelikle Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi mutlaka firmadan talep edilmelidir. Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi, tüm denetlemelerden başarı ile geçmiş bir firma olduğunun göstergesi niteliğindedir.

Su deposu temizliğinde, Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar kullanılıyor olmasından emin olunabilmesi bu belge ile mümkün olacaktır.

Ayrıca TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi ve iş sağlığı ve güvenliği sertifikası da su deposu temizliği yönetmelik kapsamında hizmet verileceğine dair kanıt niteliğinde olacaktır.

Bu belgeler; eğitimli ve uzman ekipler tarafından hizmet verildiğinin göstergesi niteliğinde olup iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının eğitimlerini alarak bu eğitimlerden başarı ile geçmiş ekipler tarafından hizmet alındığının da göstergesi olacaktır.

Herhangi bir denetlemede, su deposu temizliği yönetmelik kapsamında gerekli belgelerle hizmet verilip verilmediği de kontrol edileceği için firmaların kalite ve yetki belgeleri ile personel yetki belgelerinin eksiksiz olmasına da mutlaka dikkat edilmelidir.

Aksi takdir de verilen hizmetin herhangi bir kanuni hükmü bulunmayacaktır. Ayrıca verimli sonuçlar alınamayacak ve sağlıklı su kullanımı yerine daha fazla zarar verici etkenler ile karşılaşılacaktır.

Bu etkenleri; su deposun da kullanılmaması gereken maddeler ile temizliği sonucu zehirlenmelere yol açması ve tamamen kullanılamaz hale gelerek değiştirilmesi gerektiği gibi durumlar olarak belirtmek doğru olacaktır.

Netice de, su barajdan temizlenmiş olarak çıkmış olsa da depoya ulaşana dek beraberinde çamur, balçık ve benzeri yabancı maddeleri de taşımaktadır. Bu durumda depoya ulaşacak olan su kirli olacaktır. Kirli su bakterilerin sevdiği ortamlardır ve temizlik yaptırılmadığı takdir de koliform, ekoli, enterekok olarak bilinen bakterilerin üremesine neden olacaktır.

Yanlış temizlik uygulamalarında, bakteriler ile reaksiyon oluşturacak olan bu durum daha da tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir. Ölümcül sonuçlar olarak nitelendirilen bu tehlikeli durumlara maruz kalınmaması için su deposu temizliği yönetmelik kapsamında doğru yöntem ve metotlar ile gerçekleştirilmelidir.

Su deposu temizliği BİZ, Sağlık Bakanlığı’nın tüm denetlemelerinden geçerek Sağlık Bakanlığı onaylı izin belgesi ile hizmet vermekte olan kurumsal bir kuruluştur.

TÜRKAK Akredite İSO kalite yönetim sistemi belgesi, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası, yetki ve kalite belgeleri ile personel yetki belgeleri eksiksiz olarak, su deposu temizliği BİZ, eğitimli ve uzman ekipleri ile profesyonel hizmet sunmaktadır.

Su deposu temizliği yönetmelik kapsamında doğru yöntem ve metotlar ile hizmet almak için lütfen firmamız ile iletişime geçiniz.