Su Deposu Temizliği, Yalıtımı Ücretsiz Keşif Hattı
(0553) 788 79 79

  +90 553 788 79 79
  bilgi@sudeposutemizligi.biz

Su Sebili Temizliği ve Ozonlama

İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu sosyal tesis konaklama ve yaşam alanları, büyük endüstriyel kuruluşların fabrika ve şantiye sahaları gibi yerlerde su sebilleri, su ihtiyacını hızlı ulaşım ve pratik kullanımı gibi nedenlerle karşılaması temas yoluyla bir çok enfeksiyon etkeninin yayılmasını kolaylaştırmaktadırlar.

Su sebili temizliği ; aylık, ve 3 aylık periyotlar ile periyodik olarak tekrarlanması gereken bir hizmettir.

Su sebillerinin sağladığı avantajlar yanında sağlığımız açısından birçok tehlikeyi barındırdığı da bir gerçektir.

Öncelikle su sebillerinde kullanılan damacanaların taşıdığı suların kaynağı ve hangi işlemlerden geçirildiği çok önemlidir.

Yetersiz arıtma işlemleri ve dezenfeksiyon uygulamaları daha dolum aşamasında bir risk oluşturmakta, elle temasın yoğun olduğu sebillerde fiziksel bulaşma yoluyla fekal koliform bakteri türleri ve paraziter patojenlerin oluşması, bunun dışında su kaynaklarının dönemsel olarak kirliliğinin arttığı ve bulaşıcı salgın hastalıklara sebep olan patojen bakteri ve mikroorganizma yükünün arttığı durumlar nedeniyle yapılan su sebili temizleme ve dezenfeksiyonu büyük önem arz etmektedir.


Havada bulunan mikrobiyal kaynaklı kontaminantlar bakteriler, mantarlar, küf,maya ve virüslerdir. Hepsinin içerisinde en büyük çoğunluğu bakteriler ve mantarlar oluşturmaktadır.

Özellikle fungal etmenler yani mayalar ve küf sporları, hava kontaminasyonu açısından çok önemlidir. Bu bakteri ve mantarların  yaşamsal faaliyetlerini sürdürdükleri PH ve sıcaklık aralıkları çok geniştir,uyum yetenekleri çok  gelişmiştir.

Bu patojenler özellikle iç ve dış ortamlarda nemli sıcak olan yerlerde çok hızlı çoğalırlar.

Su sebillerine damacanaların takılması sırasında potansiyel tehlike taşıyan dış ortam havasının sebil iç haznelerini kontamine ederek riskli bakteri ve mantarların bulaşması, kirli ellerle sebile temas sonucu bulaşan fekal bakteri türleri başta tifo, kolera, dizanteri gibi şiddetli ishaller, çocuk felci ve ağır ölümcül akciğer hastalıkları, kan dolaşım bozuklukları olmak üzere, toplum sağlığını ciddi olarak etkileyen hatta salgınlara yol açabilen hastalıklar oluşabilmektedir.


Ancak su sebili temizlik hizmeti 3 ayı geçmeden düzenli aralıklarla yapıldığında sebillere patojen mikroorganizmaların bulaşması engellenmiş olmaktadır.


Su sebili temizliği hizmeti veren kuruluşlardan doğru ve güvenilir bir dezenfeksiyon işlemi için Öncelikle Sağlık Bakanlığından yetkili bir kuruluş olması bunun dışında, teknik uygulamayı yapan uzman teknisyen personelinin dezenfeksiyon alanında mesleki eğitim almış olması, iş sağlığı ve güvenliği kapalı ortam ve yüksekte çalışma iş eğitim belgelerinin olması, herhangi bulaşıcı bir enfeksiyon taşımadığını kanıtlayan kan tetkikleri ve sağlık raporlarının olması kesinlikle şarttır. Piyasada çok sayıda ruhsatsız ve yetkisi olmayan illegal kuruluşlar bulunmaktadır.

Sağlıklı ve doğru bir temizlik hizmeti alabilmeniz firmanın bu yetki ve kalite belgelerine sahip olmasıyla direk ilgilidir.

Su sebil temizliğinde öncelikle yerinde hizmet verilir, belirlenen randevu gününde hazır olan teknisyen personelimiz teknik uygulama hakkında müşteriyi bilgilendirdikten sonra sebil temizliğine geçilir.

İlk olarak sebilin tüm elektrik bağlantıları kesilir, sebilin üst hazne kapağı açılarak temizlenir, sıcak ve soğuk su haznelerindeki su tahliye edilerek hazırlanan ozonlu su haznelere verilerek 10 dakika bekletilir ve tüm boru hattında dolaştırılarak sebilin tüm aksamlarının sterilizasyonu sağlanmış olur.

İşlem sonunda ozonlu su arka tahliye vanasından boşaltılarak dezenfeksiyon işlemi tamamlanır. Son kontroller yapılarak sebile temiz su alınarak steril bir şekilde sağlıklı kullanıma teslim edilir.

Su sebilleri temizliğinde yüksek düzeyde oksidasyon etkisiyle tüm patojen türlerini yok eden ve reaksiyon sonucu kalıntı yada herhangi bir yan etki bırakmayarak ortam havasına oksijen atomu olarak karışan ozon maddesi yaygın olarak kullanılmaktadır.


Temizlik ve dezenfeksiyon hizmet sektörünün öncü kuruluşu BİZ, branşında yetkin eğitimli teknik kadrosuyla, dezenfeksiyon işlemlerinde gerçekleşen teknik gelişmeler doğrultusunda, yenilenen temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını sahip olduğu tecrübe ve birikimle kuruluşumuz, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde etkin servis ağıyla siz değerli müşterilerimize hizmetlerini kesintisiz sürdürmeye ve sizlerin yanında olmaya devam edecektir.


Su sebili temizliği ve ozonlama sağlık için gerekli mi?
Su sebilleri günlük hayatımızı kolaylaştıran ve istenildiği zaman sıcak ve soğuk su kullanmamızı sağlayan cihazlardır.

Hayatımıza kolaylık katan bu cihazlar doğru kullanılmadığı ve temizliğini yaptırmadığımız zaman sağlığımızı ciddi boyutlarda tehdit edebilmektedir.
Su sebilleri damacana ya da musluktan arıtılmış olarak aldığı suyu ister sıcak, ister soğuk su kanallarında işleme tabi tutup tüketimimize sunar. Suyu bu sıcak ve soğuk su haznelerinde muhafaza eder.

Bu haznelerin ve tüketime sunduğu musluk, boru gibi mekanizmalarının kirli, paslı olması durumunda sağlıksız bir suyla bizleri karşı karşıya bırakabilir.
En büyük hatalardan birisi de sebilin sadece dış yüzeyinin temizliğidir. Su sebillerin içi temizlenmediği sürece dışının yüzeysel temizliğinin hiçbir anlamı bulunmamaktadır.
Su sebilinin içinde bulunan hazneler ve boruların içlerinin mutlaka temizlenip dezenfekte edilmesi gerekmektedir.


Temizlik ve dezenfekte edilmeyen su sebilleri aynı su depolarında olduğu gibi bir çok hastalık mikrobunu bünyesinde barındırıp kolaylıkla insan vücuduna geçirebilmektedir.
Sebil temizliği ve dezenfektesinde en önemli metot ve yöntem ozonlamadır.

Ozon sebilin içerisindeki suyu ozonmatik cihazı ile kaynatıp bu dezenfektanlı suyu sebilin tüm hazne ve borularında dolaştırmak ile yapılır. Ozon çok güçlü bir dezenfektandır.


Su sebil temizliği yaptırmak zorunlu mu?
Su sebilleri temizliği yaptırmak kanuni olarak zorunlu değil fakat sağlığını düşünen her birey için zorunlu bir hizmettir. Kendi ve aile sağlığımız için mutlaka su sebil temizliğini yaptırmalıyız.


Hangi aralıklarla su sebili temizlenmeli?
Her üç ayda bir mutlaka su sebili temizlenmeli ve ozonlanmalı dır. Bu hizmet yapılmadığında sebilden alınan suda renk, koku değişikliği ve tat bozulması meydana gelmektedir.

Su sebil temizliği sebilin bulunduğu alanda mı yapılıyor?
Su sebil temizleme hizmeti sebilin bulunduğu alanda yapılmaktadır. Ortalama bir sebilin temizlik süresi 30 dakikadır.


Su sebil temizliği ve ozonlanması nasıl yapılır?
1. Sebilin dış yüzeyi temizlenip silinir,
2. Sebil içerisindeki tüm su, sebilin tahliye vanasından atılır,
3. Sebil haznesine temiz su doldurulup bu su ozonmatik cihazı ile 1-10 dakika arasında kaynatılır,
4. Kaynatılan bu su sebilin sıcak ve soğuk su haznelerinde dolaştırılıp sebil içinin dezenfekte olması sağlanır,

5.    Ozonlama işlemi sebilin sıcak ve soğuk musluklarındanda tamamlanır.

6.    Ozonlu su belirli bir süre sebil içerisinde bekletilip, tahliye edilir.
7. Su sebili sağlıklı kullanıma teslim edilir.